Milieubeleidsverklaring

Januari 2015,

 

Badhotel Domburg heeft ook in 2015 weer duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met zorg voor milieu en natuur als speerpunt opgenomen in haar beleid. Medewerkers en gasten werken hand in hand samen aan de beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s.

 

Alle nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over de ‘milieumogelijkheden’ die hun ten dienste staan bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Door ons ontwikkelde beleid is daarbij leidend. Middels een verklaring hebben zij inzicht gegeven in hun parate kennis van milieuzaken m.b.t. hun taken. Ons beleid van is in hoofdlijnen:

  • diensten te leveren die beantwoorden aan de verwachtingen van onze gasten, en waar mogelijk die te overtreffen
  • de daarmee gepaard gaande bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van alle belanghebbenden (gasten, medewerkers, leveranciers, eigenaren en omgeving) wordt gewaarborgd

 Daarbij nemen wij de volgende regels in acht:

  • we erkennen van het primaire belang van het milieu, indien er mogelijk conflicterende bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde komen
  • we voldoen aan alle wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden
  • we leiden alle nieuwe medewerkers terdege op en/of scholen medewerkers bij, waarbij we hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van ons milieubeleid
  • we geven medewerkers de mogelijkheid om belemmeringen voor continue verbetering van onze milieuprestaties blijvend uit de weg te ruimen
  • we meten en documenteren regelmatig onze vooruitgang op het gebied van milieu aan de hand van een zgn. monitoringsprogramma

 Badhotel Domburg stelt zich ten doel de productie van (rest)afval te minimaliseren en een eventuele daarmee samenhangende nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

 

Wat treft u concreet aan in Badhotel Domburg?

Milieubeheersing: o.a. afvalscheiding van glas, papier, kurk, klein chemisch afval, folie; linnenbeheer met verzoek aan gasten om hergebruik handdoeken; schoonmaak door gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en microvezel doekjes.

 

Beperking energiegebruik: o.a. stroomvoorziening volledig op basis van groene stroom, nieuwe 4x84kW HR-ketelinstallatie (was 1000 kW!) in cascadeopstelling, voorzien van scheiding warmwater en verwarming; airconditioning is automatisch geschakeld, geen gast = geen gebruik, warmteterugwinning systeem; zwembadwarmte draagt bij aan warmteterugwinning voor gebouw; verlichting hotelsuites en openbare ruimten door alleen nog spaarlampen en led-verlichting.

 

Beperking watergebruik: waterbeheer bij gastendouches (9 ltr/min) en -kranen (5 ltr/min), toiletten deels met aircowater; automatische spaarkranen i.c.m. hogesnelheid drogers in openbare toiletten.

 

Omgang met grondstoffen en transport: koken met bewust en selectief gebruik biologische en/of regionale producten van Zeeuwse leveranciers; CO2 neutraal vervoer door onze gasten naar Domburg en terug naar huis; drukwerk o.b.v. milieuvriendelijk chloorvrij papier met standaard dubbelzijdig printen.

 

Keurmerken Green Key en DUOBO

Het Badhotel is sinds jaren deelnemer aan Green Key, het internationale keurmerk voor hotels. In 2011 hebben wij de hoogste, gouden, status verdiend. In de komende jaren blijven we ons actief inzetten om ons verder te verbeteren.

 

De hotelkamerrenovatie van 2010 en 2011 is op basis van bovenstaande filosofie aanbesteed bij de Zeeuwse organisatie DUOBO, een initiatief van Aannemingsbedrijf P.J.J. Deurloo BV uit Tholen. DUOBO staat voor Duurzaam Ondernemen en Bouwen en is een kwaliteitslogo dat alleen na toetsing aan bedrijven wordt toegekend. In DUOBO speelt ook het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol. Zo wordt er gekeken naar de samenwerking met andere – lokale – bedrijven, de opleiding van de jonge vaklieden en worden de ontwikkelingen van nieuwe materialen en technieken getoetst. De speerpunten van DUOBO zijn:

  • Bij het bouwproces wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en producten, hierbij is een goede prijs/kwaliteitsverhouding essentieel.
  • Er dient worden gestreefd te worden naar woningen die energiezuinig en zo mogelijk energieneutraal zijn.
  • Zorg voor de samenleving nu en in de toekomst (welzijn van mens en dier) is iets waar we ons allemaal voor in moeten zetten.
Deel deze pagina