Badhotel Domburg

Badhotel Domburg verzamelt en verwerkt gegevens van jou, als sollicitant per e-mail en/of een telefoongesprek, per post, via persoonlijk contact.

Wij verzamelen onder andere je naam, contactgegevens, geboortedatum, motivatie, informatie over opleidingsniveau en je arbeidsgeschiedenis. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure.

Jouw gegevens kunnen eventueel intern aan een andere afdeling worden doorgegeven indien je gezien je werkervaring en/of opleiding in aanmerking komt voor een andere openstaande vacature. Het kan ook zijn dat wij je gegevens delen met één van onze zusterbedrijven, Paviljoen Strand90 of By Juuls.

Bij de sollicitatieprocedure kan alleen contact worden opgenomen met referenties wanneer dit door jou is aangegeven op het sollicitatieformulier. Om een breder beeld van je te krijgen kunnen ook gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne sollicitaties kan gebruik gemaakt worden van de reeds beschikbare persoonsgegevens.

De sollicitaties komen via het e-mailadres werken@badhotel.com binnen op de afdeling personeelszaken. Hiervandaan worden ze doorgestuurd naar het desbetreffende afdelingshoofd, deze maakt een selectie en zal kandidaten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Kom je als sollicitant hiervoor niet in aanmerking of volgt na een kennismakingsgesprek geen indiensttreding, dan wordt je uiterlijk binnen een termijn van 4 weken hiervan op de hoogte gesteld en worden je sollicitatiegegevens verwijderd.

Soms kan het voorkomen dat wij je gegevens langer willen bewaren, voor een eventuele passende vacature in de toekomst, dan zullen wij daarvoor je toestemming vragen.

Om het arbeidscontract op te kunnen stellen en op basis van wettelijke grondslagen zullen we de verdere persoonsgegevens die nodig zijn bij je opvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je BSN nummer en een kopie van je legitimatiebewijs.

De rechten van de sollicitant
Als sollicitant heb je het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied kan je richten aan werken@badhotel.com. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek kunnen de gegevens daar waar nodig naar waarheid worden verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd.

 In dienst bij het Badhotel
Verdere informatie over de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens na indiensttreding tref je aan in de huisinformatie die je samen met je contract etc. ontvangt voor de aanvang van de dienstbetrekking.